TỦ PHỤ THÉP – TUTP01D

TỦ PHỤ THÉP – TUTP01D

1,940,0001,668,400Gía chưa VAT
-14%
Tủ phụ lãnh đạo – TPV6

Tủ phụ lãnh đạo – TPV6

4,800,0004,512,000Gía chưa VAT
-6%
TỦ PHỤ – TPV3

TỦ PHỤ – TPV3

2,927,000Gía chưa VAT
TỦ PHỤ – TPV2

TỦ PHỤ – TPV2

4,581,000Gía chưa VAT
TỦ PHỤ – TPV1

TỦ PHỤ – TPV1

3,600,0003,060,000Gía chưa VAT
-15%
TỦ PHỤ – TP06H2

TỦ PHỤ – TP06H2

1,813,000Gía chưa VAT
TỦ PHỤ – TP06H1

TỦ PHỤ – TP06H1

1,768,000Gía chưa VAT
TỦ PHỤ – TP05

TỦ PHỤ – TP05

2,118,000Gía chưa VAT
TỦ PHỤ – TP04

TỦ PHỤ – TP04

1,945,000Gía chưa VAT
TỦ PHỤ – TP03

TỦ PHỤ – TP03

2,272,000Gía chưa VAT
TỦ PHỤ – TP01

TỦ PHỤ – TP01

2,200,0002,024,000Gía chưa VAT
-8%
TỦ PHỤ – HRTP02BX

TỦ PHỤ – HRTP02BX

1,572,000Gía chưa VAT
TỦ PHỤ – HRTP01BX

TỦ PHỤ – HRTP01BX

1,377,000Gía chưa VAT
TỦ PHỤ – HRTP01

TỦ PHỤ – HRTP01

1,600,0001,472,000Gía chưa VAT
-8%
HỘC SẮT DI ĐỘNG – HS1D

HỘC SẮT DI ĐỘNG – HS1D

1,500,0001,275,000Gía chưa VAT
-15%
HỘC SẮT – HS1

HỘC SẮT – HS1

1,241,000Gía chưa VAT
Hộc lãnh đạo – M3DV6

Hộc lãnh đạo – M3DV6

1,800,0001,710,000Gía chưa VAT
-5%
HỘC BÀN – SVM3D

HỘC BÀN – SVM3D

760,000623,200Gía chưa VAT
-18%
HỘC BÀN – SVM1D1O

HỘC BÀN – SVM1D1O

554,140531,974Gía chưa VAT
-4%
HỘC BÀN – SVM1D1F

HỘC BÀN – SVM1D1F

800,000688,000Gía chưa VAT
-14%